Du som studerar

Här kan du som studerar vid en högskola/ universitet eller söker till en högskoleutbildning lära dig mer om ditt skydd mot diskriminering som student, och vad du kan göra om du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

En student sitter ensam i föreläsningssal.

E-guiden inspirerar också till att utveckla arbetet för att tillvarata studenters lika rättigheter och möjligheter. Ingen ska behöva känna sig kränkt eller exkluderad oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Underkategorier