Vem får gå på kurs?

Situation 2

Visst har väl arbetsgivaren rätt att bestämma vem som får gå på kurs?

Ja, arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, vilket även innebär en rätt att fatta beslut om vem som ska få gå en utbildning eller leda ett projekt. Samtidigt ska arbetsgivaren verka för att alla anställda får likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling.

Om stereotypa könsnormer påverkar beslut om vem som får gå på kurs eller leda ett projekt så kan det finnas det risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter.

  • Finns det kriterier för kompetensutveckling på din arbetsplats?
  • Vad ligger bakom era beslut om vem som får utbildning eller annan kompetensutveckling?
Person 1
Hörde du att Tomas fick erbjudande om att gå den där projektledarkursen? Och sen ska han få ansvar för det nya projektet?
Person 2
Fick han? Men det ligger ju inom ramen för mina arbetsuppgifter. Han har ingen erfarenhet alls av området. Jag undrar varför det blev Tomas istället för mig?
Person 1
Du vet ju hur ledningen är. De har sagt till Tomas att projektet handlar om att vara företagets ansikte utåt. Som ett gammalt, anrikt företag är det viktigt för vårt varumärke att hålla på traditionerna. Jag tror att de är rädda för hur det skulle se ut om en transperson leder ett utåtriktat projekt – att bryta mot normen är inte populärt.